Avatar
Victor Lee
a blog
Home | About | Contact | Archive

Names of Buddhas and Bodhisattvas in six languages

I predominantly practice Buddhism in Korean, as most of the Buddhist texts and resources I have are published here in Korea. However I often do research on Buddhism in English as well, as Buddhism dealt in the English world is more focused on philosophical approaches unlike mainstream Korean Buddhism which puts more emphasis on spiritual faith, and I often find the Buddhist terminologies between different languages rather confusing. Buddhist terms in Korean are based on words of Chinese origin, while English uses Buddhist terms that root from Sanskrit and Pali. So to lessen this confusion I made a small list of the names of a few Buddhas and Bodhisattvas labeled in six different languages.

Korean Chinese English Sanskrit Pali Tibetan
석가모니불 釋迦牟尼佛
shì jiā móu ní fó
The Buddha
Siddhartha Gautama
सिद्धार्थ गौतम
siddhārtha gautama
siddhattha gotama བཅོམ་ལྡན་འདས
bcom ldan ‘das (from Sasnskrit bhagavān)
비로자나불 毘盧遮那佛
pí lú zhē nà fó
大日如来
dà rì rú lái
大日覺王
dà rì jué wáng
Vairocana वैरोचन
vairocana
  རྣམ་པར་སྣང་མཛད
rnam par snang mdzad
아미타불 阿彌陀佛
ā mí tuó fó
Amitabha अमिताभ
amitābha
  འོད་དཔག་མེད
‘od dpag med
སྣང་བ་མཐའ་ཡས
snang ba mtha’ yas
약사여래
약사유리광여래
藥師如來
yào shī rú lái
藥師佛
yào shī fó
藥師瑠璃光如來
yào shī liú lí guāng rú lái
Bhaisajyaguru भैषज्यगुरु
bhaiṣajyaguru
भैषज्यगुरुवैदुर्यप्रभाराज
bhaiṣajya-guru-vaiḍūrya-prabhā-rāja
  སངས་རྒྱས་སྨན་བླ
sangs rgyas sman bla
미륵불
자씨
彌勒佛
mí lè fó
慈氏
cí shì
Maitreya मैत्रेय
maitreya
metteya བྱམས་པ
byams pa
བྱམས་པ་མགོན་པོ
byams pa mgon po
관세음보살
관자재보살
觀世音菩薩
guān shì yīn pú sà
觀音菩薩
guān yīn pú sà
觀自在菩薩
guān zì zài pú sà
Avalokitesvara
Avalokiteshvara
Guanyin (from 觀音)
अवलोकितस्वर
avalokiteśvara
  སྤྱན་རས་གཟིགས
spyan ras gzigs
보현보살 普賢菩薩
pǔ xián pú sà
Samantabhadra समन्तभद्र
samantabhadra
  ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ
kun tu bzang po
문수보살 文殊菩薩
wén shū pú sà
Manjushri मञ्जुश्री
mañjuśrī
  འཇམ་དཔལ་དབྱངས
‘jam dpel dbyang
지장보살 地藏菩薩
dì cáng pú sà
Kshitigarbha क्षितिगर्भ
kṣitigarbha
  ས་ཡི་སྙིང་པོ
sa yi snying po

Built with Jekyll by © Victor Lee