Avatar
Victor Lee
a blog
Home | About | Contact | Archive

ژوند به وي خو ستا به دا جمال نه وي

ژوند به وي خو ستا به دا جمال نه وي
ما سره به پاتې څه کمال نه وي

زه به دې په داسې ځاې کې یاد کړمه
چرته چې د هیچا درته خیال نه وي

داؤ به کړم هنر او بُرد باري مثال
تا سره به پاتې څه د چال نه وي

žwand ba wi xo stā ba dā jamāl nə wi
mā sara ba pāte tsə kamāl nə wi

zə ba de pə dāse dzāe ke yād kṛəma
čerta če də hečā dartə xayāl nə wi

dāw ba kṛəm hunar aw burd bāri misāl
tā sara ba pāte tsə də čāl nə wi

There will be life but you will not have this beauty, a poem by Karan Khan

Built with Jekyll by © Victor Lee